Εφαρμογή φύλλου χαλκού σε μπαταρίες λιθίου

Φύλλο χαλκούχρησιμοποιείται συνήθως ως ένα από τα υλικά ηλεκτροδίων στις μπαταρίες λιθίου.Το φύλλο χαλκού χρησιμοποιείται σε μπαταρίες λιθίου ως συλλέκτης ρεύματος ηλεκτροδίων, ο ρόλος του είναι να συνδέει τα φύλλα ηλεκτροδίων μεταξύ τους και να οδηγεί το ρεύμα στο θετικό ή αρνητικό ηλεκτρόδιο της μπαταρίας.Φύλλο χαλκούέχει καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, αντοχή στη διάβρωση και πλαστικότητα, γεγονός που το καθιστά ένα από τα σημαντικά υλικά στην κατασκευή μπαταριών λιθίου.Επιπλέον, το φύλλο χαλκού μπορεί επίσης να αυξήσει την επιφάνεια του μέσω τεχνολογίας μικροεπεξεργασίας, αυξάνοντας έτσι την ενεργειακή πυκνότητα και την πυκνότητα ισχύος της μπαταρίας.

Φύλλο χαλκούχρησιμοποιείται κυρίως στο τμήμα ηλεκτροδίων των μπαταριών λιθίου ως συλλέκτης ηλεκτροδίων.Το ηλεκτρόδιο είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέρη μιας μπαταρίας λιθίου, που αποτελείται από ένα θετικό ηλεκτρόδιο και ένα αρνητικό ηλεκτρόδιο.Το φύλλο χαλκού χρησιμοποιείται συνήθως στον συλλέκτη ρεύματος αρνητικού ηλεκτροδίου και η λειτουργία του είναι να συνδέει τις γλωττίδες του αρνητικού ηλεκτροδίου μεταξύ τους και να οδηγεί το ρεύμα στο αρνητικό ηλεκτρόδιο της μπαταρίας.Το φύλλο χαλκού έχει καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, αντοχή στη διάβρωση και πλαστικότητα, γεγονός που το καθιστά ένα από τα σημαντικά υλικά στην κατασκευή μπαταριών λιθίου.Επιπλέον, το φύλλο χαλκού μπορεί επίσης να αυξήσει την επιφάνεια του μέσω τεχνολογίας μικροεπεξεργασίας, αυξάνοντας έτσι την ενεργειακή πυκνότητα και την πυκνότητα ισχύος της μπαταρίας.

1689234242475

Ώρα δημοσίευσης: Ιουλ-13-2023